PROSJEKT REUNION

- ET PROSJEKT OM DET Å LYKKES

Les caset

NKI ØNSKER HA EN STEMME DER UTE, DER DE KAN DELTA I EN VIKTIG DISKUSJON.

Målet med kommunikasjonen er å øke kjennskapen til NKI og endre holdningen til NKI og Nettstudier.


NKI har allerede begynt reisen med mantraet; VI STREKKER OSS LENGER - NÅR DU VIL VIDERE. Det er viktig at dette er et konsept som bygger videre på dette og fungerer som tema i alle kanaler. 

Det må fungere bedre enn at det bare "dyttes" ut i de ulike kanalene. Hver eneste medieflate må behandles på sin helt spesielle måte. Vi må kunne ta en skikkelig diskusjon med pressen, og vi skal hjelpe studentene videre.

VI FORTELLER VÅRE BARN AT "DE KAN BLI HVA SOM HELST!" - Det ligger ganske mye press i det påstanden.


Utdanning og jobb handler mye om selvtillit, forventninger og usikkerhet.


FOR Å INTRODUSERE NKI´S STEMME I MEDIEBILDET, STARTET VI PROSJEKT REUNION MED Å SNAKKE MED EN 3. KLASSE I OSLO OM DERE TANKER OG FØLELSER OM FREMTIDEN.

Her er resultatet av samtalene:

HVA TENKER DERE OM FREMTIDEN?


TIMECAPSULE:

DETTE BLE TIL MANGE SMÅ PERSONLIGE FILMER, SOM IGJEN LEDET TIL MANGE FINE DISKUSJONER. MED DETTE SOM UTGANGSPUNKT OG PLATTFORM FOR KUNNE VI DELTA MED EN TYDELIG STEMME


• Vi ønsker å inspirere til at du skal komme i gang
• Bygg videre på din utdannelse

Vi vil at folk skal sitte igjen med følelsen at NKI berører et viktig tema. Når NKI berører et så viktig tema, tar jeg de seriøst.

RESULTATER

1.875.000

har sett filmene

14.000

har likt budskapet

ALLE

som har sett filmene har et godt inntrykk av NKI