Ruden Energy presentert i Kina

Stor interesse for Ruden i Kina

Gjennom initiativet fra Innovasjon Norge, kalt The Explorer har Ruden Energy blitt presentert på en av de største konferansene som handler om det grønne skiftet. Ruden fikk presentere sine helt unike løsninger "HEAT", "LEAT" og "IHEAT".

Sirkulærøkonomi i praksis

Ruden Energy uses technology from the oil and gas sector to provide clean, geothermal heating and cooling of buildings, infrastructure and energy storage. Ruden Energy has three concepts, LEAT, HEAT and iHEAT, based on open circulation of water through an enhanced fracture network.

Ruden Energy horizontal tag

Ut i verden med et tydelig kundeløfte.

For at ta en tydelig posisjon og fortelle at Ruden er et selskap som faktisk gjennomfører og som har levert løsninger mot det grønne skiftet i mange år, kom vi frem til at MAKING THE SHIFT HAPPEN var et løfte Ruden Energy kan stå bak med tonnevis av troverdighet.
Sammen med en ny logo og identitet som sier noe om Rudens ekspertise, er målet å få publikum til å forstå produktet bedre.

Forklarerende illustrasjoner

For å tydeligjøre produktet og fortelle hva som skjer når produktet er tatt i bruk har vi bygget noen modeller som visualiserer dette, på en enkel måte.

Rud 03 b
Iheat
Rud 02 copy