Vet du egentlig hva det innebærer "å gå god for noen"?

ISCO Group til DAYTWO

Virksomheters strategier utfordres hyppigere enn før. Suksess ligger i hvorvidt virksomheten evner å implementere og eksekvere strategier. Dette setter nye krav til det å ha til enhver tid rett kompetanse. Å fremstå som en profesjonell rekrutteringspartner og rådgiver i en bransje preget av mange useriøse aktører var det som førte DAYTWO og ISCO sammen. Målet var å kommunsiere verdien av å velge et firma med lang og seriøs virksomhet. Med dokumenterte resultater.

ISCO finner rett person, på rett plass, til riktig tid.

Helt siden Knut Isachsen startet ISCO i 1982, har kunnskap vært ISCO´s beste verktøy for å finne de beste lederne. Alle medarbeidere ISCO har selv erfaring fra, og innehar dyp innsikt i høyst forskjellige sektorer. Det kommer godt med når en skal lete etter dyktige mennesker på tvers av mange sektorer i Norge. For rekruttering av lederne i de høyeste posisjonene i landet handler om å forstå, og se hvor selskapet skal. Det er kunnskap som gjør forskjellen.

ISCO er et sammensatt kompetansehus, med rådgivere innenfor lederrekruttering og utvelgelse, eierskap, styrearbeid, toppledelse og selskapsutvikling, gjennom utnyttelse av humankapitalen. De har ansatt toppledere med spisskompetanse på teknologi og digitalisering, endringsledelse og strategi for å nevne noe. For å finne de riktige menneskene handler først og fremst om å forstå oppgavene som skal utføres. Dette fordrer god innsikt i virksomheten og markedet.

Så det er med stor entusiasme vi ønsker ISCO Group velkommen. Vi er entusiastiske fordi det er fantastisk å jobbe med rådgivere med så høy kompetanse innen det å rekruttere toppledere til de viktigste jobbene i Norge. De har et stort ansvar i det norske samfunnet.

Utfordring

I dag kan så og si alle si at de driver med rekruttering. Bare i Oslo er det mer enn 400 rekrutteringsselskaper. Mange er flinke og mange driver mer eller mindre "useriøst".

ISCO har siden starten midt på 80tallet vært en betydelig og seriøs aktør i rekruttering av ledere i Norge. Dette er en posisjon de fortsatt har, men ser at det er viktig å tydeliggjøre hvorfor de er blant de aller beste.

Løsning

Gjennom kundeløftet "Vekst gjennom innsikt", skal ISCO være transparente om hvordan de jobber. De vil vise at det er stor verdi med kunnskap innen bransjene de opererer i, samt å utfordre målsettingene selskapene setter seg. ISCO skal bidra med vekst. Punktum.

Gjennom konseptet VI VET. Skal de vise at de skal VITE før de setter riktig person på jobben. Kunnskap er alt!

Konsept

Isco olje
Isco olje
ISCO dyrt
ISCO kunnskap

Nettside

Besøk sidene iscogroup.no