Andenæs Eiendom velger DAYTWO som digital partner

Sandvika 2.0 med DayTwo.

Andenæs Eiendom er et familiedrevet selskap som utvikler og drifter egne eiendommer, hovedsakelig i Bærum/Oslo Vest med et spesielt fokus på Sandvika. Sandvika står overfor store endringer i årene som kommer med byfornyelse og vekst. Flere av kvartalene i sentrum skal transformeres til helt nye bygg med både bolig og næring. DAYTWO har gleden av å være deres digitale partner og skal bistå med kommunikasjonsløsninger som skal hjelpe salg og markedsføring av nye Sandvika sentrum gjennom hele prosessen før byggestart starter i 2020 og utviklingen som kommer de neste årene.