Digital transformation
med studenten i sentrum

Les mer

NKI følte ikke at de helt levde opp til sitt slagord, Når du vil videre. De har et genuint ønske om å hjelpe studentene til å nå sine mål, likevel er det mange som ikke fullfører studiene de begynner på. Samtidig vil NKI bidra til å sette fokus på det faktum at stadig flere nordmenn i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet, og at flere og flere unge faller fra allerede før de får sin første jobb. NKI skal gjøre det som står i sin makt til å få studentene gjennom kursene de begynner på.

“VI STREKKER OSS LENGER, NÅR DU VIL VIDERE”
- NKI

Sammen med NKI definerte vi merkeløfte ”Vi strekker oss lenger, når du vil videre”. Dette ble fundamentet for en digital transformasjonsprosess med studentene i sentrum.

For å sikre at studentene velger det studiet som passer best for nettopp dem, utviklet vi en digital karriereveileder i sammearbeid med Profråd og NTNU.
Vi bygget en chatbot som hjelper potensielle studenter å finne riktig kurs. Og vi redesignet selve nettskolen til å bli en enklere og mer inspirerende del av studiehverdagen. I dag er nettskolen en moderne læringsplattform som virkelig hjelper studentene videre.


Da vi startet arbeidet sammen med NKI møtte vi et selskap med redusert selvtillit og motivasjon. NKI hadde nylig mistet høyskolestatus, opplevde en fallende merkevarestyrke, og stagnasjon i et ellers voksende marked.

Sammen identifiserte vi tre utfordringer vi kunne snu til muligheter:

 • Det er liten fokus på hvor viktig fagskolekompetanse blir for næringslivet i årene fremover.
 • Mange unge velger feil karrierevei for å leve opp til andres forventinger.
 • Alt for få studenter fullfører ikke påbegynte studier.

Disse utfordringene lå til grunn da vi gikk i gang med NKIs digitale transformasjonsprosess.

“Mange bedrifter har et stort behov for kompetanse fra yrkesfag og fagskole. Norge trenger fagutdannede i årene som kommer”
- Kristin Skogen Lund, Administrerende direktør NHO


Gjennom innledende undersøkelser av markedet, studentene og merkevaren NKI ble det raskt tydelig at NKI, hadde behov for mer enn en ny kommunikasjonsplattform. Både den oppdaterte merkevareplattformen og NKIs ambisjoner pekte i retning av en redefinering av hele kundereisen.

Prosessen med å identifisere de viktigste behovene og problemområdene dannet grunnlaget for en bred idéprosess. Hvilke verktøy ville hjelpe studentene og samtidig vise at NKI virkelig strekker seg langt for at de skal fullføre? De beste løsningene fra idéprosessen ble prototypet og testet på målgruppen. Etter en optimaliseringsrunde lanserte vi 5 verktøy som hjelper studentene i ulike kontaktpunkter i kundereisen.


NKIs nye merkeløfte Vi strekker oss lenger, når du vil videre forplikter. Det må bevises og oppleves av studentene hver gang de interagerer med NKI. Det er fremdeles opp til hver enkelt student å lykkes, men de skal kjenne seg trygge på at NKI gjør alt de kan for å hjelpe dem.NKI fremstår i dag som et selskap med fornyet selvtillit og hevede ambisjoner. Konverteringen på siten har økt med 50 % , chatboten heNKI har blitt en av deres aller beste salgskonsulenter og uhjulpen kjennskap hos kjernemålgruppen har økt med 12 %. Merkevareløftet har gått fra å være en setning kommunikasjonen signeres ut med, til å bli et mantra hele organisasjonen lever etter. Nå strekker NKI seg lenger – i absolutt alt de gjør.

30%

Økt konvertering

Bounce Rate

Har gått ned med 20%

ca. 20%

økning av returnerende besøk

“Endelig har vi en plattform som alle i NKI kan stå bak. Være seg om du er lærer, produktutvikler, eller jobber i markedsavdelingen.”
- Cecilie Bryner, Markedssjef.