UX-designer

Blir det deg og DAYTWO?

Vi har store ambisjoner for fremtiden, og når vi nå skal vokse videre trenger vi flere folk på reisen. Som UX-designer hos oss vil du få jobbe med brukersentrerte designprosesser og være med i utviklingen av nye digitale produkter og tjenester. Du vil få plenty ansvar, en tung stemme inn i alle prosjekter – og jobbe med folk som på ingen måte opplever at de er utlært.

DAYTWO er i kontinuerlig endring – og opplever at kunder som evner å verdsette kreativitet på kryss av design, kommunikasjon og smart bruk av teknologi, ofte skaper varig konkurransefortrinn. Vi mener at kreativitet finnes i mange former – og at mennesker sjelden skiller mellom produkt, tjenester eller smart reklame.


Hovedoppgaver

 • Bruke strategisk tenkning for å levere gode brukeropplevelser med fokus på behov og forretningsmål.
 • Arbeide direkte med kunder og sluttbrukere for å designe løsninger ved hjelp av iterative designteknikker, inkludert observasjonsstudier, kundeintervjuer, brukervurderinger og andre former for kvalitativ og kvantitativ læring for å avdekke innsikt og lære om brukeradferd.
 • Snu visjoner til tydelige konsepter og oversette disse konseptene til design som illustrerer enkelhet til tross for systemkompleksitet.
 • Bruk industristandarder og beste praksis for å definere, og implementere designkriterier, designretningslinjer og designspesifikasjoner.
 • Samarbeid med rådgivere og konseptutviklere, for å planlegge, prioritere, koordinere og lede brukerkravanalyse, oppgaveanalyse, konseptuell modellering, interaksjonsdesign og brukertesting.

Erfaring / kunnskap vi ser etter

 • Erfaring med interaksjonsdesign og / eller informasjonarkitekturprosjekter.
 • Evne til å produsere bruker/krav-spesifikasjoner, personas, storyboards, scenarier, bruker-flyt-diagrammer, wireframes, design-prototyper og designspesifikasjoner.
 • Arbeid tett med utviklingsteam for å styre designprosessen, ta beslutninger, finne feil og sikre at designspesifikasjoner implementeres. Delta i og utvikle design tenkning i DayTwo.
 • Arbeidskunnskap med design- og prototyping verktøy.
 • Kunnskap og erfaring med en rekke metoder for å formidle ideer og konsepter (for eksempel storyboards, wireframes, prototypes, etc.)
 • Erfaring som kunderådgiver og lede UX designprosesser.
 • Evne til å overføre kundestrategi til konkrete behovskrav
 • Faglig utøver til å gjennomføre og dyrke brukerundersøkelser og testing
 • Evne til å drive prosjekter selvstendig, samt å være et godt lagmedlem.
 • Strategisk og konseptuelt sterk, med evne til å se hele bildet i designprosjekter.
 • Se på innhold i sammenheng med design, struktur og konsept.

Nysgjerrig eller allerede overbevist?
Send en mail til jobb@daytwo.no eller ring Børge Vike Sandengen på 924 24 888.