Smittevern i
alpinanleggene

Bakgrunn

12. mars innførte regjeringen omfattende smitteverntiltak for å bekjempe covid-19. Alpinanleggene i hele landet stengte ned, og den viktige påskesesongen ble avlyst. Vinteren 2020/21 står for døren og heldigvis har skianleggene fått anledning til å gjenåpne. Men, i likhet med resten av samfunnet, forutsetter det en tilpasning til en ny hverdag med strenge smittevernstiltak. For alpinanleggene, er den felles innsatsen for å skape trygge rammer helt avgjørende – og behovet for kommunikasjon og opplysning rundt smittevern særdeles viktig.

Covid4

Løsning

Etter å ha den utviklet den nye profilen til Norske Alpinanlegg og Fjelldestinasjoner, produserte vi et sett med budskap i en tydelig form for å nå gjennom med viktige smittevernsråd og regler i skianlegg over hele Norge.

Covid6
Covid9
Covid10
Covid11
Covid5
Covid1
Covid2