Det største boligprosjektet
noensinne i Ski Sentrum.

Utbyggerne som også er innbyggere.

Vinkl AS er et ledende miljø for eiendomsutvikling i Ski og Follo. De har et langsiktig fokus og store ambisjoner for hvordan et av Østlandets mest spennende vekstregioner skal utvikles og formes. Som innbyggere i regionen føler de et spesielt ansvar og engasjement for at de beste valgene for Ski og regionen taes.

Oppgave

Ski sentrum er under utvikling på mange områder og Vinkl, i samarbeid med Ferd, har etter mange års forberedelser og planlegging nå fått de endelige tillatelser fra Ski til å utvikle et større sentrumsnært område. 220 leiligheter skal bygges med en målsetting om å skape et variert og levende bomiljø.

Skolekvartalet biglogo

Løsning

DAYTWO har jobbet tett med Vinkl og Släger med å utforme en god kommunikasjonsstrategi for prosjektet. Med basis i denne har vi så utviklet logo og grafisk profil som tydelig uttrykker visjonen i prosjektet. Og som et tidlig fremstøt mot markedet har vi laget en enkel webside der man kan melde sin interesse.

Skolekvartalet longpage
Skolekvartalet screen2
Skolekvartalet longpage2

Se løsningen her:
www.skolekvartalet.no

Get your story straight.

Denne, og de andre jobbene du kan lese om her, har et viktig fellestrekk: Merkevareløftet skal og må fremstå konsistent i alle sammenhenger og kanaler. Over tid skaper dette en helhetlig merkevareopplevelse. DAYTWOs spesiale er en teknologisk og digital tilnærming fordi dagens kommunikasjonsutfordringer er knyttet til disse områdene. Gjennom merkevareforståelse, effektive designprosesser og utviklere som er «plattformuavhengige» løser vi små og store oppgaver effektivt.