Prosjekt Reunion
Et prosjekt om det å lykkes.

NKI hjelper deg når du vil videre

NKI er en nettbasert yrkes- og fagskole som tilbyr ca. 280 ulike kurs og studier innenfor hovedsakelig yrkesrettet utdanning. De har et genuint ønske om å hjelpe studentene til å nå sine mål, likevel er det mange som ikke fullfører studiene de begynner på. Samtidig vil NKI bidra til å sette fokus på det faktum at stadig flere nordmenn i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet, og at flere og flere unge faller fra allerede før de får sin første jobb. NKI skal gjøre det som står i sin makt til å få studentene gjennom kursene de begynner på.

“Mange bedrifter har et stort behov for kompetanse fra yrkesfag og fagskole. Norge trenger fagutdannede i årene som kommer”

Kristin Skogen Lund, fhv. administrerende direktør i NHO

Utfordring

Det er et negativt stigma knyttet til valg av yrkesfag som ikke matcher forventninger fra familie og venner. Og blant de som har startet kurs på NKI, fører sviktende motivasjon til stort frafall.

NKI presseklipp

Målsetning

Bidra til økt status og aksept for yrkesfag og sørge for at flest mulig gjennomfører sitt valgte studium.

Strategi

Del 1: Emosjonelt
Skape engasjement og bidra til økt aksept for yrkesfag, og gjennom det gi potensielle studenter motivasjon og håp.

Del 2: Verktøy
Bevise og levere på løftet om at NKI hjelper deg videre, gjennom veiledning av studievalg, samt gjøre det lettere å gjennomføre studiene med smarte tjenester og verktøy.

Idé

Selv om alle er forskjellige, er vi ikke likegyldige, hvis vi blir konfrontert med dette spørsmålet:

Kan du stille på en reunion om 10 år og være stolt av deg selv?

Vi lot dette tankeeksperimentet bli vår emosjonelle driver, der vi ønsket å skape refleksjon rundt alle de kreftene som påvirker valget av utdanning og karriere. Gjennom filmer og content engasjerte og motiverte vi en rådvill målgruppe til å finne sin karrierevei. Samtidig utviklet vi en rekke digitale verktøy for hjelpe dem å ta det rette valget og fullføre sitt studium.

Intervjuer

Med utgangspunkt i den mye omtalte generasjon prestasjon, der stress og press blant dagens unge er sentralt, ønsket NKI å ha en seriøs stemme. Vi inviterte derfor inn en rekke unge mennesker for å dokumentere tanker og holdninger rundt tematikken, så ærlig og ekte som mulig.

Hero NKI 2
NKI some filmer

Delta i debatten

Norge kan ikke bare utdanne mastere. Det er et stort og viktig tema i samfunnsdebatten om at mange utdanner seg feil og føler seg presset til å ta valg som de ikke passer til. Eller ikke velger noe i det hele tatt. Dette er NKI sin motivasjon for å kjempe de yrkesfagliges sak og delta i denne debatten ved å henge seg på og komme med sine meninger.

NKI debattklipp

Landingsside

Prosjekt Reunion er et stort og komplekst prosjekt med mange biter. Derfor valgte vi å lage en landingside for å samle temaet. Der kunne man følge prosjektet etter hvert som det utviklet seg.

NKI sitescreenshots

Chatbot

For å senke barrieren for å komme i gang med å undersøke hvilke fag og hvilken karriere som kan passe, utviklet vi en chatbot. “HeNKI” ga deg svar på hva den trodde du passet best til og sendte deg til akkurat rett kurs på NKI.no. HeNKI ble utstyrt med en rekke animasjonsuttrykk som gjorde at han kunne reagere på ulike svar på ulike måter. Folk brukte HeNKI ivrig og chattet med han i 4.30 min. i snitt. Han ble raskt en av våre beste “selgere” og fikk sin egen plass på ansattesiden til NKI.

NKI chatbot

Karriereveileder

De fleste studenter får ca. 10-20 minutter diskusjon med studierådgiver for å legge en plan for videre veivalg og karriere. Dette mener vi er for lite, så i samarbeid med NTNU og Profråd har vi gjort en av Europas eldste og dyptgående karriereveileder-programmer tilgjengelige for alle studenter som kjenner et snev av usikkerhet foran et av livets største valg. Om undersøkelsen skulle vise at du passer best på et universitet, så sender vi eleven med glede videre til riktig sted. Vårt mål at er at alle skal havne på riktig hylle her i livet.

NKI karriereveileder

Lytt & Lær

Noen synes det er mer utfordrende enn andre å konsentrere seg, mens andre har en hektisk hverdag. Derfor har vi utviklet en tjeneste med formål å gjøre det lettere å gjennomføre studier for denne gruppen. Betaversjonen er testet og planlagt utrullet for fullt i 2019. Med Lytt & Lær-appen kan du lytte deg gjennom pensum, enten du sliter med lesing, eller har hendene fulle med andre ting. Du logger inn, finner ditt fag og dine bøker. Lytter, leser highlights, lager bokmerker, markerer hva du må lese om igjen. Du kan også sette tid du mener du kan klare gjennom uken, for å sette deg mål. Og deretter få beskjed om du ligger foran eller bak skjema.

NKI lyttoglaer
NKI lyttoglaer 2

LiNKI

Når studenten er i gang, møtes hun/han av en læringsplattform som skal bidra til leselyst og motivasjon til å gjennomføre.Nettbasert læring har blitt stigmatisert og fått stempelet “brevkurs”.

Ved å implementere moderne teknologi som videokonferanse, diskusjonsgrupper med andre studenter, klasserom, videochat med læreren, gruppesamarbeid, delprøver, dashboard på prioriterte oppgaver for å kommer videre, tidsstyring, oppslagsverk og mye filmmateriale – så er det ingen grunn til å tro at nettstudier er noe dårligere enn “tradisjonelle” studier.

I 2018 ble læringsplattformen implementert på alle helsefag, og har ført til en økt gjennomføringsgrad på hele 38%.

NKI linki

NKI.no

NKI.no er NKI sin viktigste salgskanal. Men med 280 kurs var det lett å gå seg vill og falle av i kundereisen. Vi har restrukturert hele siten og gjort alle fag lettere tilgjengelig ved å gjøre de mer attraktive, og tydeliggjøre forskjellene på de ulike kursene, slik at valgene skal bli så enkle som mulig. Chat-boten HeNKI er også koblet opp mot NKI.no, slik at studentene hopper over mange unødvendige trinn på veien til ønsket studium.

NKI site

Resultater

5%

mer organisk søk på NKI

17,8%

økning i antall studenter påmeldt etter redesign av nki.no

26,8%

økning i besøk på nki.no

6000

brukere av HeNKI chatbot hver måned

7,3%

økt merkevarepreferanse for NKI basert på eksponering av intervjufilmer

38%

økt gjennomføringsgrad på kurs der LiNKI Læringsplattform er implementert

For mer informasjon om dette caset, kontakt Børge på tlf: 99 88 77 66 eller borge@daytwo.no