Merkevarestrategi inkludert ny teknisk platform.

Merkevarestrategi og ny identitet

Vinimportselskapet Palmer Group, ble stiftet 17. februar 1997, og teller i dag et team på 18 medarbeidere som som leverer nærmere 2 millioner liter med alkohol på det norske markedet. Godt fordelt mellom det profesjonelle "Horeca" (hotell, restaurant og catering) markedet, og som en av landets største leverandører til Vinmonopolet.

Palmer Group blir regnet som en av de mest robuste og velrenommerte leverandørene innen vin og sprit. med høy kompetanse og fokus på å levere høy kvalitet til sine kunder, og med fokus på større inntjening hos kundene.

Med dette som bakgrunn mot Hotell og restaurantbransjen etablerte vi ny strategi med et kundeløfte Palmer kan styre etter. Enten det gjelder produsenter, kunder eller ansatte. Det skal lønne seg med god smak!


Kundeløfte

Neg

Identitet

Palmer Group sin troverdighet i markedet er knyttet til de personlige og gode relasjonene til vinbøndene og leverandørene. Det er helt avgjørende for å kunne gi de beste rådene og de beste produktene, skreddersydd etter kundenes behov.

Palmer Group bygger tillit på personlig detaljfokus. Renomméet er avhengig av produktene er av høy kvalitet og er helt riktige i forhold til verdi. Vi følger opp våre kunder ned i minste detalj slik at de får riktig produkt til riktig pris.

Palmer Group har nærmest håndplukket produktene og gjør valg og vurderinger med omhu. Det er stort utvalg, men det er det en nøye sammensatt portefølje vi skal signalisere.

Det er summen av alle disse faktorene som gjør at Palmer Group med stolthet kan sette sin signatur på det som blir levert.


Logo

Just logo signature2

Nettside

16 9 laptop

Assets

Foredrag og workshops om ambisjoner og vekst