Et digitalt reisemønster identifisert og optimalisert.

OSU Eiendom AS

Oslo S Utvikling utvikler Bjørvika til Norges mest attraktive nærings- og boligområde.En historie om hvordan syv nettsteder ble ett!

Utfordring

OSU hadde over tid skapt en rekke prosjektsider for sine boligprosjekter, egne innspirasjonssider med spennende innhold on fremtiden i Bjørvika - sammen med en egen corporate nettside. Mange sider. Mye administrasjon - og ett lappeteppe av teknologi.

Løsning

Gjennom bruk av analyse, data og ikke minst kvalitative brukerundersøkelser koblet vi syv nettsteder till ett. En felles menystruktur. En felles database for potensielle boligkjøpere. Ett felles kontaktpunkt for konvertering. En innholdsmotor rigget for krysspublisering og effektiv håndtering. Oppsummert; Ett Bjørvika.

Resultat ble en organisk vekst i trafikken som er mangedoblet - og mer gledelig - økning i trafikk til leads/konvertering på siten er mer enn tidoblet.

Osu screenshot

DAYTWO

Dette er på mange måter DAYTWO sin «spesialitet». Vi samler de ulike oppgavene i form av merkevareforståelse, effektive designprosesser og blander dette med utviklere som er «plattformuavhengige» og løser små og store oppgaver mer effektivt enn noen andre.

Når vi har bygget ny løsning, går oppgaven videre, - etter tilbake til kommunikasjonsavdelingen og begynner oppgaven med å løse salg og økt trafikk til tjenesten.

Get your story straight

Denne, og de andre jobbene du kan lese om her, har et viktig fellestrekk: Merkevareløftet skal og må fremstå konsistent i alle sammenhenger og kanaler. Over tid skaper dette en helhetlig merkevareopplevelse. DAYTWOs spesiale er en teknologisk og digital tilnærming fordi dagens kommunikasjonsutfordringer er knyttet til disse områdene. Gjennom merkevareforståelse, effektive designprosesser og utviklere som er «plattformuavhengige» løser vi små og store oppgaver effektivt.