Bekjemp netthat
gjennom digitale løsninger.

En folkebevegelse mot netthat.

No hate startet med en Facebook-post sommeren 2018. Den engasjerte en stor gruppe på sosiale medier til å delta i en felles dugnad mot netthat. I løpet av høsten samarbeidet dugnadsdeltakerne for å utvikle ideer som kan bidra til å bekjempe netthat på nye måter. I februar 2019 tok ildsjelene skrittet fra å være en folkebevegelse til å stifte No hate, som Norges første organisasjon som jobber for å bekjempe netthat på fulltid. Organisasjonen er uavhengig og åpen for alle som vil bekjempe netthat.

Utfordring

Hatefulle ytringer, trakassering og sjikane på nettet er et økende samfunnsproblem. Mange tusen voksne, barn og unge vet ikke hvordan de skal få netthatet til å stoppe. Mange er også usikre på om det de har blitt utsatt for er straffbare handlinger eller ikke.

Løsning

Nettstedet er et samlingspunkt og ressursbank for alle som er mener de er utsatt for netthat.I tillegg til å drive opplysningsarbeid, er det utviklet diverse verktøy som skal bidra til forebygging, samt veilede de utsatte frem til den rette hjelpen og konkrete råd.

Nohate1
Nohate2

Se løsningen her:
www.nohate.no