Vår egen digitale tjeneste ser dagens lys og vokser i rekordfart.

Luado + Daytwo

Luado ble stiftet våren 2016 av Edvard Eikeland, Jarle Naustivik og DAYTWO. Vi møtte mange huseiere som trengte hjelp til enkle jobber i hus og hage, men som synes det var tidkrevende å finne hjelp, og vanskelig å sikre at de handlet ansvarlig.

Samtidig traff vi flinke unge, og andre som stod utenfor arbeidslivet, som gjerne vil bidra, men ikke til enhver pris! Uansett hvor liten jobben er, bør den formidles under trygge rammer og med en anstendig lønn!

Små jobber. Stor nytte!

Luado gjør det enklere å få hjelp til mindre oppgaver i hus og hage, enten det er montering av IKEA-møbler, bortkjøring av hageavfall, bilvask eller plenklipp. Samtidig hjelper vi unge og andre som står utenfor det faste arbeidslivet til ekstra inntekt og verdifull arbeidserfaring. Et tilgjengelig, åpent og ansvarlig småjobbmarked er ikke bare nyttig for de som bestiller og jobber, men for samfunnet som helhet.

I dag teller Luado 4 ansatte og over 800 faste "fiksere". Og det er gjennomført over 6000 jobber!

Nei til sosial dumping og svart arbeid.

Da vi gikk løs på oppgaven oppdaget vi raskt at eksisterende formidlingstjenester er ineffektive og har en passiv tilnærming til sosial dumping og svart arbeid. Innledende samtaler med boligeiere avslørte i tillegg at folk flest ønsker å gjøre det som er riktig, men at mange synes det var vanskelig å finne god hjelp med ansvarlige vilkår.

Parallelt viste tall fra SSB at 1 av 5 mellom 18 og 66 står utenfor arbeidslivet. Mange av disse besitter praktiske ferdigheter og ønsker å bidra, men ikke for enhver pris.


Delingsøkonomien kan trekke flere ressurser inn i økonomien og gi nye inntektsmuligheter for personer med svak tilknytning til arbeidslivet. Dette kan løfte sysselsettingen og verdiskapingen

- Siv Jensen, Finansminister

Fra idé til marked

Gjennom hele utviklingsløpet hadde vi tett interaksjon med potensielle kjernebrukerne av tjenestene, boligeiere som vil ha hjelp til å ta unna småjobbene og nevenyttige folk som vil tjene litt ekstra.

Basert på intervjuer og innsikt om brukere og markedet ble forretningsmodellen og merkevaren utviklet og definert. Deretter ble tjenesten designet med et sterkt fokus på identifiserte nøkkelbehov. Vi utviklet prototyper, testet på målgruppen og bearbeidet før vi lanserte et første MVP (minimum viable product) i et avgrenset testmarked.

I etterkant av lansering har vi gjennom tett dialog med brukergrupper og utstrakt bruk av analyseverktøy optimalisert og videreutviklet plattformen og også ekspandert nedslagsfelt for tjenesten.

Enkelt, hvitt og forsikret

I dag er Luado en tjeneste hvor boligeiere på minutter får hjelp fra flinke fiksere til praktiske oppgaver i hus og hage. Samtidig er Luado en plattform der unge, arbeidsledige, deltidsansatte og andre med tid og kompetanse, enkelt kan skaffe seg en meningsfull og forutsigbar biinntekt under trygge vilkår.

Med en fast timepris på 249 kroner og et samarbeid med Skatteetaten, er tjenesten med på å bekjempe svart arbeid og sosial dumping. Og med forsikring fra If inkludert i prisen, sikrer Luado både bestiller og fikser dersom uhell oppstår.


Fast timepris - forsikring - bare godkjente fiksere - lett som en plett!

Slik gjør du det:

1. Beskriv småjobben Beskriv hva du vil ha fikset, hvor og når det passer for deg å få hjelp.

2. Velg en luado-fikser Du velger enkelt en ledig og godkjent luado-fikser til jobben.

3. Jobben fiks ferdig Småjobben fikses, og betaling skjer når jobben er godkjent av deg.


Nei til sosial dumping!

Lo sjefen

Det viktigste er at flest mulig har faste jobber, men det er veldig flott å se at en tjeneste nærmest markedsfører seg på seriøsitet og kamp mot sosial dumping. Det bør andre lære av. Det er bra at man kan lykkes og tiltrekke seg oppdragsgivere og arbeidstakere gjennom seriøsitet, ikke gjennom å stadig skulle presse priser og arbeidsvilkårene nedover.

- Julie Lødrup, Førstesekretær i LO

Luado paa jobb

At både fikseren og jeg som kjøper er forsikret var viktig. Jeg likte også godt at det var en fast timebetaling og selve bestillingen var lettvint.

- Siri, Boligeier fra Hosle


50%

månedlig vekst

4.9 av 5.0

Topp rating av brukerne

4000

registrerte brukere