Rapporter som merkevare.

Å digitalisere et kjerneprodukt er like skummelt som det er viktig.

BER er et kompetansehus med spesialister innen økonomisk og teknisk rådgivning innen næringseiendom. De tilbyr tjenester både til private og offentlige aktører i markedet, og kunder er investorer, eiendomsbesittere, eiendomsforvaltere, leietakere, finansinstitusjoner og advokatfirmaer, for å nevne noen.

BER´s mål er å være det mest respekterte uavhengige rådgivningsselskapet innen næringseiendom.

BER er en uavhengig aktør som leverer objektive rapporter av høy faglig kvalitet. For kunden betyr dette at du er garantert den samme utfyllende og kvalitetssikrede rapporten uavhengig av hvilken side av bordet du sitter på i en eiendomstransaksjon eller i en annen sammenheng.

Deres rapporter er selve stempelet for egen merkevare. Et juridisk førende dokument hvor verdier skapes på grunnlag av deres troverdighet.

Utfordring

Manuelle prosesser og bruk av utdaterte verktøy for produksjon av rapporter- og dokumentasjon har resultert i avvikende rapportmaler med økt risiko for feil og mangler. Prosessene er tidkrevende og lite standarisert.

1920x1080 ber hero

Løsning

Sammen med BER startet vi et digitaliseringsprosjekt for å standardisere og effektivisere rapportproduksjon.
Målsetningen med prosjektet er å skape en tydelig rød tråd i alle leveranser - på kryss av alle rådgivere med løfte om bedre oversikt og skape et rykk fra konkurrentene. Ved å samle rapportene med underliggende data i et "felles" kartotek bygger vi BER en verdifull database av innsikt og kompetanse om store byområder. Og vi har kun startet reisen...

Ber rapport

Get your story straight

Denne, og de andre jobbene du kan lese om her, har et viktig fellestrekk: Merkevareløftet skal og må fremstå konsistent i alle sammenhenger og kanaler. Over tid skaper dette en helhetlig merkevareopplevelse. DAYTWOs spesiale er en teknologisk og digital tilnærming fordi dagens kommunikasjonsutfordringer er knyttet til disse områdene. Gjennom merkevareforståelse, effektive designprosesser og utviklere som er «plattformuavhengige» løser vi små og store oppgaver effektivt.