Byfornyelse i Sandvika
med nytt nettsted.

Et tradisjonsrikt, familieeiet eiendomsselskap med langsiktige mål.

I over 70 år hatt Andenæs Eiendom hatt fokus på eiendomsutvikling i Oslo og Sandvika. I dag er selskapet en drivkraft i fornyelsen av sandvika sentrum, med en rekke nye prosjekter innen bolig og næringseiendom.

Oppgave

Andenæs Eiendom er med mange sentrale bygg, en betydelig samfunnsaktør i Sandvika. Og med det følger også et behov for å forvalte relasjoner til befolkning, næringsliv og politikere på en god måte. En del av denne jobben gjøres gjennom egne digitale flater – deres eget nettsted som var moden for fornying.

Løsning

En lett oppdatering av logoen, samt en nyfargepalett ble utviklet i forbindelse med relanseringen av nye andenaes.no. Eiendomsporteføljen ble strukturert opp og mer visuelt presentert, kontaktmulighetene forbedret og med en helhetlig og tydelig identitet, representerer nettsiden Andenæs Eiendom slik selskapet alltid har vært – solid og trygg, med langsiktighet i sin strategi for fremtiden.

Andenaes1
Andenaes4
Andenaes5

Se løsningen her:
www.andenaes.no

Get your story straight.

Denne, og de andre jobbene du kan lese om her, har et viktig fellestrekk: Merkevareløftet skal og må fremstå konsistent i alle sammenhenger og kanaler. Over tid skaper dette en helhetlig merkevareopplevelse. DAYTWOs spesiale er en teknologisk og digital tilnærming fordi dagens kommunikasjonsutfordringer er knyttet til disse områdene. Gjennom merkevareforståelse, effektive designprosesser og utviklere som er «plattformuavhengige» løser vi små og store oppgaver effektivt.