Bluegarden


Lover politikerne for mye?
UTFORDRINGEN

Bluegarden er spesialister på lønn og HR, og er i dag Skandinavias ledende leverandør av programvare, tjenester og rådgiving innen dette området. Bluegarden har i Norge en omsetning på rundt 235 millioner, med en god vekst på satsningen på lønns- og HR-tjenester i storkundemarkedet. De teller 160 medarbeidere i Norge, og ytterligere 400 medarbeidere i Danmark og Sverige. Kommunesammenslåingene som vil følge av kommunereformen, krever i de fleste tilfeller nye avtaler innenfor lønn og HR. Disse avtalene må konkurranseutsettes, og Bluegarden ønsket å melde seg på i kampen om disse avtalene.

Bluegarden hadde lite å vise til i kommunemarkedet, og hadde behov for å reposisjoneres mot kommunene for derigjennom å komme i posisjon når anbudene gikk ut.

LØSNINGEN

DayTwo jobbet innledningsvis sammen med Bluegardens eget team for å definere posisjonering mot kommunene og kommunikasjonsstrategi. Deretter utformet DayTwo en kommunikasjonsløsning som besto av tradisjonell massekommunikasjon i form av printannonser, online bannere, digitale boards på flyplasser, adwords, facebook-annonsering og landingsside på bluegarden.no. Bluegarden administrerte selv dialogen på Facebook.

En viktig bevisførsel for kommunikasjonen lå i to tjenester plassert på landingssiden– gevinstkalkulator og datatrygghetsguide. Begge tjenestene beviser Bluegardens garantier innenfor effektivisering og trygghet – to elementer vi visste var avgjørende for kommunene når de skal velge leverandør.

laptop

osl1

osl2